Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Gebruiksvergunning in de horeca

In een keuken is er meer kans op brand, het was wettelijk verplicht om hier een gebruiksvergunning voor aan te vragen bij de gemeente. Tegenwoordig is dit anders geregeld.

Wat is een gebruiksvergunning?

Een gebruiksvergunning geeft voorschriften om brand te voorkomen. Ook zijn er voorschriften die ingaan op het beperken van de gevolgschade die bij brand ontstaat en vluchtwegen die er zijn. Dit vertaalt zich in een bouwtekening, deze lever je aan tijdens de aanvraagprocedure. De gebruiker van het pand is hier verantwoordelijk voor.

Je vraagt een gebruiksvergunning aan als er grote risico’s zijn. Denk aan:

  • Het ontstaan van brand.
  • Een pand waar meer dan vijftig personen tegelijk zijn.
  • Er zijn gevaarlijke stoffen in het gebouw.

Een gebruiksvergunning geldt voor bestaande gebouw, nieuwbouw en tijdelijke gebouwen. Verandert de gebruikswijze van een gebouw? Ook dan is er een vergunningplicht. In de laatste jaren zijn er een aantal zaken veranderd.

Geldt een gebruiksvergunning nog steeds?

Sinds 1 november 2008 is de gebruiksvergunning in veel gevallen komen te vervallen.
De gebruiksvergunning is nog wel van toepassing voor hotels, pensions, zorginstellingen, scholen en kinderopvang.

Dit heeft te maken met het Gebruiksbesluit dat in werking is getreden. In 2012 is dit overgegaan tot het Bouwbesluit 2012. Daarmee is regelgeving landelijk geregeld en staat er vastgelegd hoe je gebouwen op een brandveilige manier gebruikt. Gemeenten stellen minder eigen regels op rondom brandveiligheid en houden zich met name aan landelijke wetgeving.

Horecagelegenheden hebben sindsdien geen gebruiksvergunning meer nodig. Bij meer dan vijftig personen moet een gebruiksmelding gedaan worden bij de gemeente. Hierin geef je aan hoe een gebouw gebruikt wordt en door hoeveel personen. De gemeente neemt er vier weken de tijd voor om op deze gebruiksmelding te reageren.

Omgevingsvergunning = alles in één

Dankzij de Wabo zijn allerlei vergunningen omgevormd tot één Omgevingsvergunning, ook de gebruiksvergunning is hier onderdeel van. In dit geval zou het gaan om: een Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een pand.

Blijkt er geen gebruiksvergunning nodig? Dan mag je gelijktijdig met de Omgevingsvergunning een gebruiksmelding aanvragen. Dit is echter niet verplicht. Je kunt dit ook los van elkaar aanvragen.

Een gebruiksvergunning of gebruiksmelding geldt altijd per pand en is overdraagbaar aan een andere gebruiker. Handig als je een onderneming van iemand anders koopt.

Oude gebruiksvergunning als gebruiksmelding

Ondernemers die voor 1 november 2008 al een gebruiksvergunning hadden, mogen deze gebruiken als gebruiksmelding. De gebruiksvergunning geldt in het geheel als gebruiksmelding. Alles wat er in deze vergunning staat, geldt nog steeds. Ben je van mening dat er iets veranderd is door nieuwe regelgeving? Dan doe je daar een aangepaste gebruiksmelding voor: een verzoek tot het wijzigen van de voorwaarden.Is er twijfel over de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012? Schakel NVLG-leden in via onze bedrijvengids om advies in te winnen. Zeker als er op een eigen manier invulling wordt gegeven aan de voorschriften. Iets waar het Bouwbesluit mogelijkheden voor biedt.  

Vergroot jouw kennis, verbeter de keuken