Horecabestemming

Horecabestemming

Horecabestemming: hoe werkt dit?

Horeca is toegestaan als er een horecabestemming is. Dit geldt voor organisaties met een horecafunctie en bedrijven waar het volledig om horeca gaat.

Horecabeleid van de gemeente

De gemeente werkt met een horecabeleid. Meestal is het stadscentrum de gekozen plek om horeca te vestigen, waardoor een horecagebied ontstaat. Buiten dit gebied is geen horeca toegestaan. Vaak is er onderscheid tussen horeca zoals een hotel, snackbar, cafetaria of restaurant en clubs of discotheken. Zo houdt de gemeente rekening met overlast voor de omgeving. Bij de gemeente ga je na of het gebouw een horecabestemming heeft die past bij het bedrijf dat je opzet.

Bestemmingsplan van de gemeente

Het kan in theorie zo zijn dat de bestemming van een pand veranderd wordt. Dit noem je ‘wegbestemmen’. Hierdoor verandert de gemeente een horecabestemming en de bijbehorende mogelijkheden. Soms gaat dit ‘wegbestemmen’ per ongeluk. Belangrijk dus om het bestemmingsplan goed te controleren.


Er staat van alles in dit bestemmingsplan beschreven. Bijvoorbeeld: of een historisch pand mag worden doorgebroken. Dit houdt de gemeente meestal tegen, zo wordt het karakter van een centrum behouden.


Ondersteunende faciliteiten als het toilet vallen ook onder een horecabestemming. Daarnaast is er het gebruik van de openbare ruimte, een terras dat op het trottoir staat. Hier gelden specifieke regels voor. Met name in grote steden staat terrasgebruik uitgebreid in het bestemmingsplan beschreven.

Horeca in de retail

Steeds vaker zie je dat er sprake is van ondersteunende horeca. Hier gaat het om horeca die onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Het kan gaan om horeca in een: sportclub, ziekenhuis, museum of vormen van detailhandel. Belangrijk is dat de horecafunctie kleiner is dan de rest van het bedrijf. Je bent aan regels gebonden die ook in de horeca gelden.
Controleer of jouw pand over een horecabestemming beschikt. Neem contact op met de gemeente en laat je uitvoerig informeren.

  

Vergroot jouw kennis, verbeter de keuken