Informatieplicht Energiebesparing

Informatieplicht Energiebesparing

Informatieplicht Energiebesparing, wat betekent dat nou precies?

Op 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing ingegaan. Ongeveer 125.000 bedrijven waaronder ondernemers uit de horeca- en grootkeukenbranche zijn nu wettelijk verplicht om in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verslag te doen over welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze nieuwe aanpak draagt bij aan een duurzame samenleving met het maatschappelijk belang voorop, met als extra pluspunt: het besparen van energie is zeker ook winstgevend voor jou als ondernemer!

Geldt de Energiebesparingsplicht ook voor mij?

Je bent als ondernemer in de grootkeuken- of horecabranche verplicht energiebesparende maatregelen te treffen als je vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruikt. Je kunt hier op drie manieren invulling aangeven, zolang de maatregelen een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder:

Stel zelf een lijst samen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Het is aan het activiteitenbesluit milieubeheer om te bepalen of je hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Je raadpleegt de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) voor hotels en restaurants. Hierin vind je een overzicht aan maatregelen die je de zekerheid geven dat jij als ondernemer direct aan de informatieplicht Energiebesparing voldoet. Download hier de erkende maatregelenlijst hotels en restaurants of ga naar de website van de RVO voor een van de andere maatregelenlijsten van 19 verschillende bedrijfstakken.

Als ondernemer kan je er ook voor kiezen een selectie van de maatregelen van de EML-maatregelenlijst over te nemen. Let er wel op dat voor elke erkende maatregel die je niet neemt, een gelijkwaardig of beter alternatief te kiezen. Met deze eigen maatregel moet je namelijk net zo veel of meer energie besparen als de vooraf opgestelde maatregel. Uiteindelijk is het aan de activiteitenbesluit milieubeheer om te bepalen of je hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Het kan natuurlijk zijn dat je al bezig bent geweest met het optimaliseren en het verduurzamen van jouw onderneming. Voordelig want gedane investeringen verdienen zich sneller terug. Het kan wel betekenen dat de maatregelen in de EML-lijsten kunnen afwijken. Geen zorgen, het is niet nodig om ze meteen aan te passen. Met het opstellen van deze nieuwe lijsten is hier rekening mee gehouden. Dit staat beschreven in de omschrijving van de maatregel. Twijfel je? Win informatie in bij RVO.

Let op: hernieuwbare energie bespaart géén energie

Heb jij afgelopen tijd geïnvesteerd in hernieuwbare energie? Heel duurzaam natuurlijk, alleen geldt het niet als energiebesparende maatregel en is het niet nodig om het bij RVO op te geven. Zonne- of windenergie voorkomen of verminderen niet het energieverbruik. Wel als het bijvoorbeeld gaat over het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van het gebouw of het toepassen van LED-verlichting. De maatregelen die worden genomen, moeten het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas (equivalenten) daadwerkelijk te verminderen.

Meer weten?

Raadpleeg de website van RVO of neem contact op met een van deze leveranciers. Zij helpen je graag met het realiseren van jouw energiebesparende en duurzame onderneming.

Deze bijdrage kwam tot stand dankzij het raadplegen van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vergroot jouw kennis, verbeter de keuken