Ventilatie

Afzuigkappen

De juiste afzuigkap op de juiste plaats

De afzuigkap –ook wel dampkap genoemd – wordt in de keuken geplaatst om verontreinigingen die vrijgekomen zijn bij het bak- of kookproces af te voeren. Deze verontreinigingen kunnen onder meer bestaan uit vetdampen, kook- en bakgeuren, vluchtige organische stoffen en waterdamp.

In de praktijk wordt van drie verschillende type afzuigkappen het meeste gebruik gemaakt: de conventionele afzuigkappen, luchtinductie afzuigkappen en afzuigkappen met luchtgordijn. Deze kappen hebben allemaal hetzelfde doel, maar vertonen grote verschillen. Zo kunnen ze niet in elke situatie geplaatst worden.

De eigenschappen per afzuigkapsoort zijn bepalend voor het functioneren in de grootkeuken.

Voor de afvoer van de verontreinigingen wordt lucht onttrokken in de ruimte waar de afzuigkap is geïnstalleerd. Dat betekent dat er ook weer nieuwe lucht moet worden toegevoerd. Ventilatie is daarom essentieel. Met name in kleine ruimten moet erop worden toegezien dat er geen te hoge ventilatievoud (Het aantal keer per uur dat de lucht in de ruimte ververst.) ontwikkelt. Dat zou namelijk betekenen dat er tocht ontstaat.

Kortom, bij het bepalen van de juiste afzuigkap komen vele factoren kijken. Graag leggen wij aan je uit welke afzuigkap -in welke situaties en keuken-  het beste gekozen kan worden.

De conventionele afzuigkap heeft een eenvoudig principe. De warme, verontreinigde damp stijgt en wordt in de kap opgevangen. Via een plenum met vetvangfilters wordt deze afgevoerd. De opgevangen damp koelt in de kap af en heeft daardoor de neiging om de kap weer te verlaten. Om dit te voorkomen, dient er voldoende lucht afgevoerd te worden, zodat de snelheid van de instromende lucht in de kap voldoende is om de damp mee te nemen door het afvoerplenum.

De ervaring is dat de minimale afvoersnelheid bij conventionele afzuigkappen 0,15 tot 0,25 m/s moet bedragen. De hoeveelheid af te voeren lucht wordt bepaald aan de hand van afmetingen van de kap en de apparatuur volgens de Europese norm NEN-EN 16282-1:2017, deze is nagenoeg gelijk aan de hiervoor in Nederland gangbare VDI 2052, uitgave 2006 uit Duitsland. Bovendien dient dezelfde hoeveelheid afgevoerde lucht ook weer aangeleverd te worden. Dit kan zowel op een natuurlijke als mechanische manier.

Let op: de ruimte waarin de conventionele afzuigkap wordt geïnstalleerd, dient van voldoende grote te zijn. Bij een te kleine ruimte is de kans zeer groot dat er tochtklachten ontstaan. 

Vragen? Bekijk wie jou hierin kan adviseren.

Kies voor de conventionele afzuigkap:

 • Bij toepassen van weinig apparatuur
 • Als de keuken groot genoeg is
 • Er voldoende toevoer aanwezig is (natuurlijk of mechanisch)

Een goed voorbeeld van de nieuwste generatie is de HR afzuigkap. Ook wel bekend als impulslucht afzuigkap of vanglucht afzuigkap. Deze kap bespaart energie en levert met minder lucht een hoog rendement. Daarnaast heeft de kap minder ruimte in de grootkeuken nodig aangezien deze kan voldoen met kleinere kanalen en lichtere ventilatoren.

De vormgeving in combinatie met een luchtsgordijn in de onderzijde van deze afzuigkap zorgen ervoor dat de damp afvangprestaties van deze kap beter zijn dan van een conventionele kap.

De lucht benodigd voor het luchtgordijn  kan omgevingslucht zijn, maar ook behandelde voorverwarmde lucht. Dit zorgt ervoor dat de overgebleven afvoerlucht naar het centrale deel van de kap wordt verdrongen. Goed om te weten: deze kap geeft een enorme besparing op de energiekosten.

Vragen? Bekijk wie jou hierin kan adviseren.

Kies voor een HR afzuigkap:

 • Energiebesparing
 • Ruimtebesparing
 • Bij grote keukens en veel benodigde apparatuur
 • ERP-normeringen te behalen door lager benodigde afzuigdebieten

Een goed voorbeeld van de nieuwste generatie is de HR afzuigkap. Ook wel bekend als impulslucht afzuigkap of vanglucht afzuigkap. Deze kap bespaart energie en levert met minder lucht een hoog rendement. Daarnaast heeft de kap minder ruimte in de grootkeuken nodig aangezien deze kan voldoen met kleinere kanalen en lichtere ventilatoren.

De vormgeving in combinatie met een luchtsgordijn in de onderzijde van deze afzuigkap zorgen ervoor dat de damp afvangprestaties van deze kap beter zijn dan van een conventionele kap.

De lucht benodigd voor het luchtgordijn  kan omgevingslucht zijn, maar ook behandelde voorverwarmde lucht. Dit zorgt ervoor dat de overgebleven afvoerlucht naar het centrale deel van de kap wordt verdrongen. Goed om te weten: deze kap geeft een enorme besparing op de energiekosten.

Vragen? Bekijk wie jou hierin kan adviseren.

Kies voor een HR afzuigkap:

 • Energiebesparing
 • Ruimtebesparing
 • Bij grote keukens en veel benodigde apparatuur
 • ERP-normeringen te behalen door lager benodigde afzuigdebieten

Een ventilatieplafond is speciaal geschikt voor grootkeukens en horecagelegenheden. Het is flexibel in te delen en aan te passen aan ieder keukenontwerp.

Zo zijn de onderdelen als luchtafvoersecties, verlichting, luchttoevoersecties, vlakke panelen etc. volledig per situatie te ontwerpen.

Afzuigsecties worden geplaatst boven de apparatuur waarbij gekozen kan worden uit eilandplenums, wandplenums, hoekplenums of casettes. Deze zorgen ervoor dat boven elk te ventileren gebied een passende oplossing kan worden voorzien.De plenums  zijn standaard voorzien van RVS hoogrendement vetfilters. Naast plenums kan gekozen worden voor efficiënte afzuigcassettes.

Ook kan er gekozen worden voor een rendementsuitvoering met luchtgordijn. Hierbij zijn luchttoevoerplenums geïntegreerd die opgaande dampen opsluiten. Door dit systeem is er minder toevoer- en afvoerlucht nodig. Dit levert behoorlijke energiebesparing op.

Het resultaat hiervan is dat kanalen, motoren, aanzuig- en uitblaaskappen ook verkleind kunnen worden, net zoals de inbouwruimten, waardoor de investering kleiner zal zijn. De afvoerpunten zijn flexibel in te delen en de afmetingen zijn flexibel.  De toevoermogelijkheden zijn ook verschillend. Zo kan er gekozen worden voor inductie plenums, vlakroosters, instelbare luchtverdringingsroosters en verticale luchtgordijnen voor bijvoorbeeld buffetrestaurants.

Vragen? Bekijk wie jou hierin kan adviseren.

Kies voor een plafondsysteem:

 • Als een flexibele indeling gewenst is
 • Uit visueel oogpunt waarbij het gehele plafond volledig RVS wordt afgewerkt
 • Als er grote vangcapaciteit nodig is
 • Als de bouwkundige hoogte beperkt is of als er veel obstakels (zoals balken) zijn
 • Energiebesparing

Vergroot jouw kennis, verbeter de keuken