Arbowetgeving & RI&E in de horeca

Arbowetgeving & RI&E in de horeca 

Hoe voldoe je aan de Arbowet en voorschriften?

Een prettige werksituatie is belangrijk voor werknemers. Zo houden zij plezier in het werk en blijven zij gezond. Goede arbeidsomstandigheden zijn helaas niet vanzelfsprekend. Werk is niet zonder risico’s en uitzendkrachten lopen zelfs een grotere kans op bedrijfsongevallen. Fysiek en mentaal kan dit van invloed zijn, waardoor er reden genoeg is om na te denken over arbeidsomstandigheden. Welke wetten en regels zijn er eigenlijk (voorschriften)? 

In Nederland zijn wettelijke regels vastgelegd in de Arbowet. Inspecteurs van SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houden daar toezicht op.

Is er tekortgeschoten? Dan kun je flinke boetes krijgen. Door het juiste arbobeleid te ontwikkelen, voorkom je tekortkomingen en boetes. 

Waar bestaat een arbobeleid uit?

  • Instrueren en voorlichten: het is verplicht om personeel duidelijk te maken welke arbeidsrisico’s er zijn. Dit helpt risico’s te beperken.
  • Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E): risico’s van personeel breng je in kaart. Het is verplicht om een RI&E te maken.
  • Het is verplicht om een preventiemedewerker te hebben. Iemand die alle risico’s kent en personeel voorlicht.
  • Bedrijfshulpverlening (BHV): om personeel en klanten veiligheid te bieden, is het verplicht om BHV’ers aan te wijzen. In gevaarlijke situaties is er iemand die hulp verleent. 
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): een bedrijfsarts controleert of er gezondheidsproblemen zijn bij personeelsleden. Personeel is niet verplicht om mee te werken.

Hoe maak je een RI&E?

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E): is een belangrijk hulpmiddel om risico’s mee in kaart te brengen. Belangrijk is om een RI&E actueel te houden. Boven de 25 werknemers ben je verplicht om een RI&E te toetsen. Dit laat je door een gecertificeerde arbodienst of deskundige doen. Onder de 25 werknemers kun je een erkend RI&E-instrument gebruiken. Is er maximaal 40 uur per week aan personeel werkzaam? Dan gebruik je een Checklist Personeelsrisico’s.

Het maken van een RI&E laat je door een preventiemedewerker doen. Naast de tijd die er aan dit plan besteed wordt, zijn er in principe geen extra kosten. Buiten de eventuele toetsing van een arbodienst of deskundige.

Meer weten over het maken van een RI&E? Kijk op www.rie.nl en gebruik dit PDF-bestand van het Steunpunt RI&E-instrumenten. Hier staat precies in beschreven hoe je een RI&E maakt.

Welke arbeidsrisico’s zijn er in de horeca?

Iedere branche kent eigen arbeidsrisico’s. Ook in de horeca is dat het geval. SZW heeft deze arbeidsrisico’s geïnventariseerd. Per risico zijn er gevolgen op het gebied van veiligheid en gezondheid omschreven.

Stress

Werken in de horeca brengt stress met zich mee. Niet voor niets is stress één van de belangrijkste redenen waarom personeel zich ziek meldt. Bij werknemers zorgt stress voor vermoeidheid en kan het uiteindelijk zelfs voor een burn-out zorgen. Door werkdruk bij personeel te meten, kun je ontdekken waar er stress ontstaat en adequaat ingrijpen.

Fysiek

Overbelasting van de rug, nek, armen, benen en schouders komt vaak voor in de horeca. Repeterende bewegingen, weinig pauze en een zware belasting zijn hier verantwoordelijk voor. Fysieke risico’s verklein je door diensten te verkorten, pauzes in te lassen en hulpmiddelen in te zetten. Zo kan het lichaam deze belasting gemakkelijker absorberen.

Agressie

Agressie en geweld komt voor in de horeca. Met name in de bediening krijgt personeel te maken met intimidatie, agressie of gewelddadig gedrag. En ook keukenpersoneel krijgt er soms mee te maken. Er zijn duidelijke regels nodig rondom agressie. Creëer een gedragscode, installeer bewakingscamera’s en huur beveiligers in als dat nodig is. Bij ieder incident is er een registratie en evaluatie. Ook is er een protocol voor medewerkers die te maken krijgen met agressie. Zo voorkom je langdurig ziekteverzuim en een onveilige werksfeer.

Geluidsoverlast

In een afgesloten ruimte met (keuken)machines kan het geluid geen kant op en is er langdurig blootstelling. Dit geeft gehoorschade. Wettelijk is er een norm van 80 decibel om aan vast te houden. Met een decibelmeter kun je het geluidsniveau zelf meten om te zien of het geluidsniveau binnen de norm valt. Je bent verplicht om gehoorbescherming beschikbaar te stellen en voldoende voorlichting over geluidsoverlast te geven. Daarmee voorkom je gehoorschade.

Jongeren

Voor jongeren is het belangrijk dat er voldoende rust is. Zeker als er hard gewerkt wordt. Organisaties staan er niet altijd bij stil dat voor horecapersoneel onder de 18 andere regels gelden. Ook gebeuren er sneller ongelukken bij jong personeel, waardoor voorlichting en instructies extra belangrijk zijn.

Drukapparatuur

Is er een bierinstallatie in de kelder? Dan gelden daar specifieke regels voor, in dat geval is de Warenwet Drukapparatuur van toepassing. Wanneer er gevaarlijke stoffen uit een bierinstallatie komen kan dit namelijk ernstige gevolgen hebben. Er is een verplicht controle- en keuringsregime voor dit soort apparatuur gesteld om ongelukken te voorkomen. Bij een controle van de SZW overleg je keuringsdocumenten om te laten zien dat hieraan voldaan is.

Gevaarlijke stoffen

In de horeca gebruik je gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld bij het reinigen van keukenapparatuur of vloeren. Dit neemt gevaren voor de gezondheid van medewerkers met zich mee. Met een RI&E beschrijf je deze gevaarlijke stoffen en op welke manier risico’s te voorkomen zijn. Gebruik minder gevaarlijke stoffen voor zover dit mogelijk is. Wil je bepaalde middelen blijven gebruiken? Stel in dat geval beschermingsmiddelen beschikbaar en geef daar voldoende voorlichting over.

Vergroot jouw kennis, verbeter de keuken